Entry for February 22, 2008

Vô tình ,nghe được bài này 1 lần nữa , ko phải Đăng Minh,ko phải Thu Phương, cũng chẳng phải bản thu âm mới của mình ! Ngọt ngào đến mức mình phải lặng đi và lắng nghe . 10,11 hay 12 lần rồi !

Nghe da diết và truyền cảm ko thể tả ! Nghe xong chẳng muốn nghe Thu Phương hát nữa .

Nhớ người yêu ,như muốn mọi thứ xung quanh nổ tung ! Bùm bùm B………ù.ù..ù……..mmmmm !

You must be a member of Yahoo! 360° to comment on this blog entry.


Friday February 22, 2008 – 11:36am (ICT)

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

đấu kiếm điếc tai ~X( victory suỵt saosao nongqua monkey m/ conheo conga clap bíhalloween bongden bongchay beez b-( ^^ ^:)^ ^#(^ [-o< [-( X_X X-( @-) >:p >:D< =p~ =; =)) =(( ;;) ;)) ;) :| :> :-x :-w :-ss :-s :-p :-o :-j :-h :-c :-bd :-b :-D :-? :-< :-/ :-* :-(( :-& :- :)) :) :( :!! 8-} 8-| 8-x /:) -_- (:| &[] %||:-{ $_$ #:-S #-o

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.