Thổi bụi Blog…

Viết blog 1 lúc mà tự nhiên thấy dở quá nên DEL , khỏi viết !
Hông tâm sự , cũng khỏi viết Blog luôn
! Kệ , tới đâu hay tới đó ! Chả ai hiểu cũng được !
Cũng quen rồi !
Cứ thế mà đổ vỡ , cứ cho nó trôi , 1 mối quan hệ không thể trở lại như ban đầu , 1 mớ suy nghĩ không thể theo 1 chiều hướng tích cực hơn , cứ để cho nó thế , nếu không , biết đâu mình lại có 1 kiểu hành xử khác thì ….. dở !
Ui chao ! Nghiền ngẫm mấy cái ni sao mà mệt thế, nghe thằng Vinh đưa ra cái list chương trình , đường đi nước bước là đủ ớn rồi !
bắt đầu từ đầu không phải là chuyện đơn giản ! Đã có nền tảng gì đâu ! Học từ đầu ! Hic !
Ủa mà hóa ra mình đang viết lại Entry mới hả :O !
Thôi dừng , khéo lại sa đà !