CANCEL BLOG !!!

……………………………………

Nản ! ! !

……………………………………
Another day in paradise !

……………………………………

Đình chỉ mọi hoạt động
liên quan đến cái
Computer !
………… X

Published by

6 Replies to “CANCEL BLOG !!!

  1. chị chắn chắn là hông đình chỉ đc quá 2 ngày mô, hì, cái computer có tội gì mừ ly dị nó! Nè, mà răng lại nản, học căng quá hả, không sao đâu, thực ra chỉ cần 2 ngày/môn là qua rùi mừ!

  2. Co le Hung nha ta sap thi nen cang thang,ma neu nhu vay thi lam gi den noi ngung moi hoat dong den cai computer????Ma an cap ban quyen la sao?mi dang ki ban quyen chua?Noi chung la hehe..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

đấu kiếm điếc tai ~X( victory suỵt saosao nongqua monkey m/ conheo conga clap bíhalloween bongden bongchay beez b-( ^^ ^:)^ ^#(^ [-o< [-( X_X X-( @-) >:p >:D< =p~ =; =)) =(( ;;) ;)) ;) :| :> :-x :-w :-ss :-s :-p :-o :-j :-h :-c :-bd :-b :-D :-? :-< :-/ :-* :-(( :-& :- :)) :) :( :!! 8-} 8-| 8-x /:) -_- (:| &[] %||:-{ $_$ #:-S #-o

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.