Posted on 1 Comment

Buồn …

Cảm thấy buồn, chán nản và thất vọng vì một người bạn ….

Từ nay ta xin lùi mọi tình cảm cá nhân về dĩ vãng … vì ta luôn đặt niềm tin sai chỗ :)….

1 thought on “Buồn …

  1. gì vậy trời, sao nhiều nỗi thất vọng vậy?:D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

đấu kiếm điếc tai ~X( victory suỵt saosao nongqua monkey m/ conheo conga clap bíhalloween bongden bongchay beez b-( ^^ ^:)^ ^#(^ [-o< [-( X_X X-( @-) >:p >:D< =p~ =; =)) =(( ;;) ;)) ;) :| :> :-x :-w :-ss :-s :-p :-o :-j :-h :-c :-bd :-b :-D :-? :-< :-/ :-* :-(( :-& :- :)) :) :( :!! 8-} 8-| 8-x /:) -_- (:| &[] %||:-{ $_$ #:-S #-o

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.